DOMŮ - Sportovní web pro kluky :: Trocha pohybu nikomu neublíží :-)

FOTBAL

Aktuálně

Football Pride Week v Berl?n [6.11.2016]
Prvn? ??jnov? t?den se v Berl?n? konal Football Pride Week, setk?n? LGBT fotbalov?ch fanou?k?, zam??en? p?edev??m na boj s homofobi?, kter? je bohu?el tak roz???en? v tomto... [čti více]
P?ij? si zasportovat s n?ma :) [13.12.2015]
  Ahoj,? chce? se prob?hnout za mi?udou, jen tak, ob?as se trefit do br?ny, ale hlavn? se trochu zpotit a h?bnout s t?lem ? Tak to jsi tu spr?vn? :)... [čti více]
Poprv? v historii aneb Aluna je carevna!!! [8.11.2012]
Co m??e b?t v?ce, ne? vyhr?t presti?n? fotbalov? turnaj v Hamburgu - vrchol podzimn? evropsk? halov? sezony? Obh?jit titul! A to pot?, co by si na n?s v pr?b?hu turnaje vsadil... [čti více]
?sp??n? obhajoba na dom?c?m turnaji - Galibi Cup 2012 [5.9.2012]
Ji? ?tvrt? a vlastn? tradi?n? gay turnaj ve fotbale v Praze dostal letos velkou d?vku inovativnosti - belgick? t?m bez Belgi?an?, d?v?? t?m se skute?n?mi d?vkami, po mnoha letech... [čti více]
Fotbalov? tr?nink sou??st? programu Prague Pride 2012 - p?ij?te mezi n?s! [14.8.2012]
Na fotb?lek a na jedno! 16. 08. od 19.00 kam: Strahovsk? koleje / Strahov College / Wohnheime Strahov (?VUT), Van??kova 7, Praha 6 po??d? GFC Friends Prague Vem... [čti více]
GAY team vyhr?l heter?ck? fotbalov? turnaj [3.4.2012]
Jak u? to tak ve sv?t? chod?, b?t nov??kem znamen? v?dycky ?vy?rat" tu pr?ci, kterou nechce nikdo d?lat :-) T?m jsme i odpov?d?l na ot?zku, pro? pr?v? j? bych m?l b?t... [čti více]
Poje?te s n?mi na 12. Eurogames do Budape?ti 27.6.-1.7.2012 [18.3.2012]
Jsme hrd?, ?e jako jedna z b?val?ch v?chodoevropsk?ch zem?, se m??eme letos z??astnit her v b?val? v?chodn? Evrop? - v Budape?ti. V r?mci Eurogames prob?hne nejen GLTA... [čti více]
MIRIAM JE PRINCEZNA, ?? la la la la. (Pozn.managera: Aneb probuzen? Voc?ka....) [8.11.2011]
Fantastick?, jedine?n?, neopakovateln?.takov? bylo v?t?zstv? t?mu Friends Prague na turnaji v Hamburku. Kdo tam byl, dlouho je?t? ve vzpom?nk?ch bude. Kdo tam nebyl, m??e jet... [čti více]


webmaster: jirka@gaysport.cz