DOMŮ - Sportovní web pro kluky :: Trocha pohybu nikomu neublíží :-)

Ostatn? odkazy

Gay sportovn? spolky a sdru?en?

Pratety Praha - organizovan? sdru?en? sportovc? nab?zej?c? pravideln? tr?ninky volejbalu, ping-pongu, badmintonu a sdru?uj?c? tak? plavce, hr??e squashe nebo cvi?ence aerobiku. Po??daj? n?kolikr?t do roka turnaje a soust?ed?n?

Bedepe - jedin? zn?m? skupina kluk?, co jezd? na v?cedenn? vandry pod ?ir?k, ne jenom na jednodenn? v?lety. Pokud m?? z?jem o tento typ turistiky, pod?vej se na nejbli??? napl?novan? akce na jejich webu.

Tenisov? odkazy

GLTA - The Gay and Lesbian Tennis Alliance - organizace po??daj?c? celoro?n? okruh tenisov?ch turnaj? pro za??te?n?ky i pokro?il? po cel?m sv?t?

Prague Friendly Tennis Open - str?nky pra?sk?ho GLTA turnaje, jeho? t?et? ro?n?k prob?hne v ?ervenci 2011

 

Dal?? odkazy

Honilek.cz - odkazy na gay m?sta nejen v Praze, p?ehled akc?, aktu?ln? zpr?vywebmaster: jirka@gaysport.cz